Tag: T-1442

1 innlegg

T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gir også veiledning for behandling av enkeltsaker, som et supplement til byggteknisk forskrift. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt […]