Reelt trasévalg ved Oslo helikopterplass, Taraldrud Data for ett år fra juni 2021-mai 2022. © Sven Brun, Norsk forening mot støy

Reelt trasévalg ved Oslo helikopterplass, Taraldrud Data for ett år fra juni 2021-mai 2022. © Sven Brun, Norsk forening mot støy
Reelt trasévalg ved Oslo helikopterplass, Taraldrud Data for ett år fra juni 2021-mai 2022. © Sven Brun, Norsk forening mot støy

Reelt trasévalg ved Oslo helikopterplass, Taraldrud
Data for ett år fra juni 2021-mai 2022.
© Sven Brun, Norsk forening mot støy