Høringsuttalelser Oslo helikopterplass, Taraldrud

Høringsuttalelser

Høringen om helikopterkonsesjon ble utført av Luftfartstilsynet og dokumentene kan sees i eInnsyn under sak
2017/14138 – Politiets nasjonale beredskapssenter Taraldrud – Konsesjon:

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http://data.einnsyn.no/noark4/Saksmappe–981105516–14138–2017