kontaktmøte

7 innlegg

2017-01-12 PNB-Kontaktmøte Ski og Oppegård

Møte 12.01.2017 mellom Politiets nasjonale beredskapssenter og Ski og Oppegård kommune, Ski rådhus. – Gjennomgang av merknader til planprogrammet – Forslag til avbøtende tiltak fra Oppegård kommune – Plankart, støysonekart – Alternative plasseringer av verneverdige bygg på Taraldrud gård og krigsminnesmerke

2016-11-10 PNB-Kontaktmøte Ski og Oppegård

Møte 10.11.2016 mellom Politiets nasjonale beredskapssenter og Ski og Oppegård kommune, Ski rådhus. – Oppfølging etter åpne informasjonsmøter i Ski 31.10. og Oppegård 02.11.2016. – Konsekvensutredningstemaer – ROS-analyse