Igangsettingstillatelse

2 innlegg

2018-11-05 Ski-Igangsettingstillatelse resterende arbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 21-4 gis det igangsettingstillatelse for resterende arbeider ved Politiets nasjonale beredskapssenter i Taraldrudveien 2 – 4 i samsvar med innsendt søknad mottatt den 22.10.2018. Vi viser til vedtak om rammetillatelse av 11.12.2018 og igangsettelsestillatelser gitt den 19.02.2018 og 22.06.2018, samt søknad om igangsettingstillatelse […]

2018-06-22 Ski-Igangsettingstillatelse fundament og råbygg

I henhold til plan- og bygningslovens § 21-4 gis det igangsettingstillatelse for resterende grunnarbeider, fundamenter og råbygg ved Politiets nasjonale beredskapssenter i Taraldrudveien 2 – 4 i samsvar med innsendt søknad mottatt 20.06.2018. Tillatelsen gjelder Det søkes om igangsettelsestillatelse for resterende grunnarbeider samt fundamenter og råbygg. Vedrørende midlertidig dispensasjon I […]