helikopter

78 innlegg

Oslo helikopterplass, Taraldrud

03) 2018-07-10 Bjørndal på nett-Vedr. konsesjon for Taraldrud helikopterplass

Vedrørende konsesjon for Taraldrud helikopterplass Jeg viser til telefonsamtale med Tomm Øvre 05.07.2018 og til brev fra Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet datert 27.04.2018 angående konsesjon for Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret. Som jeg sa over telefonen er det særlig to ting som jeg reagerer på angående søknad om konsesjon for helikopterplass ved beredskapssenteret, […]

(50b) 2018-04-27 Luftfartstilsynet-Innstilling om konsesjon for Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret

Luftfartstilsynet viser til søknad datert 21. august 2017 om konsesjon for å anlegge, drive og inneha helikopterplass ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud. 3.4. Oppsummering På bakgrunn av ovennevnte mener Luftfartstilsynet at konsesjon for Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret er forenlig med allmenne hensyn på de vedlagte vilkårene. 4. Innstilling til vedtak […]

(50a) 2018-04-27 Luftfartstilsynet-Oversendelse av kopi av innstilling Taraldrud helikopterplass

Vedlagt er Luftfartstilsynets innstilling til vedtak om konsesjon for helikopterplass ved Politiets nasjonale beredskapssenter. Ut fra innstillingen vil helikopterplassen kalles Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret. Kopi av innstillingen med utkast til konsesjonsvilkår oversendes ved denne e-posten til høringsinstansene i saken. Innstillingen med vedlegg har tidligere i dag blitt oversendt Samferdselsdepartementet for avgjørelse.