Reguleringsbestemmelser for Politiets nasjonale beredskapssenter

Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud i Ski kommune (gnr. 105/bnr. 1, m.fl.)
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av politiets nasjonale beredskapssenter og samtidig sikre viktige natur- og friluftsverdier i planområdet.


  • Filstørrelse 2.78 MB
  • Versjon 18.08.2017
  • Opprettet 12.03.2018
  • Sist oppdatert 12.03.2018
  • Ikon Last ned