03) Politiets nasjonale beredskapssenter – konsesjonssøknad

Konsesjonssøknad for helikopterlandingsplass, Politidirektoratet, Oslo 15.08.2017

Helikoptersplassen skal tilfredsstille kravene i Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6) og ha et landings- og startområde med en størrelse på 308 x 34 meter. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet vil Avinor Flysikring AS utarbeide restriksjonskart for helikopterplassen. Dette vil bli ettersendt.
I tilknytning til landings- og startområdet skal det anlegges oppstillingsplass og hangarer for 3 helikoptre. Både hangarer og landings- og startområdet ligger på kote +151. Øvrige helikopterfunksjoner – utstyrsrom, mannskapsrom og verksted, mm. - plasseres i bakkant av hangarene, se figur 2-3, 2-4 og 2-7.


  • Filstørrelse 3.09 MB
  • Versjon 15.08.2017
  • Opprettet 20.03.2018
  • Sist oppdatert 20.03.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar