01) 17-14138-2 Høring – søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud. Luftfartstilsynet 14.09.2017 ref 17/14138-2.
Politidirektoratet søkte i oversendelse datert 21. august 2017 om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Anlegg av beredskapssenteret er regulert gjennom en statlig reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 6-4. For å anlegge en landingsplass som del av prosjektet kreves dessuten konsesjon etter luftfartsloven §§ 7-5 ff.
Ved siden av kravet om konsesjon stilles det etter luftfartsloven § 7-11 krav om teknisk og operativ godkjenning av helikopterplassen. Godkjenningen kommer i tid etter konsesjonen, og innebærer en ren flysikkerhetsmessig vurdering av landingsplassen ut fra egne forskrifter om utforming. Som del av konsesjonsvurderingen vil Luftfartstilsynet rutinemessig vurdere om det er forhold som tilsier at Oslo helikopterplass, Taraldrud ikke vil oppnå teknisk og operativ godkjenning.


  • Filstørrelse 216.41 KB
  • Versjon 14.09.2017
  • Opprettet 20.03.2018
  • Sist oppdatert 20.03.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar