2011-05-25 Kommuneplan 2011 – 2022 Oppegård kommune

Verdier
Mye av det som særpreger Oppegård, bør bevares. Men gode kvaliteter som mangler i dag, må vi dyrke frem. Og kanskje har Oppegårdsamfunnet trekk som bør dempes eller forsterkes?
Kommuneplanen er fundamentert på et sett verdier som kommunens virksomhet skal bygge på.
Natur og miljø
Oppegård skal bevares som en grønn kommune med lett tilgang til skog og strand. Kommunen skal forvaltes slik at vi tar vår del av ansvaret for de globale miljøutfordringene. Støy og andre uønskede miljøtrusler skal minimeres.


  • Filstørrelse 4.85 MB
  • Versjon 25.05.2011
  • Opprettet 26.06.2018
  • Sist oppdatert 26.06.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar